Refinansiering av mindre lånebeløp

Har du flere smålån og kreditter kan det lønne seg å refinansiere disse til et større forbrukslån. Med refinansiering vil du samle alle utgiftene til den usikrede gjelden i et og samme lån, noe som gir deg lavere totale inntekter. Du kan ende opp med å betale det samme hver måned, men du vil se at lånets nedbetalingstid blir mye lavere.

Hvordan refinansiere

Det finnes flere måte å refinansiere mindre lånebeløp på, med forbrukslån og lån med sikkerhet i bolig som to gode alternativer. Eier du bolig, med eller uten boliglån, kan du stille boligen som sikkerhet for lånet. Bankene tar da en mindre risiko, og du får bedre vilkår i form av lavere renter. Har du boliglån kan du også søke om å øke lånet inntil 85 % av boligens verdi, og få smålån og kreditter inn i boliglånet. Dette er noe mindre anbefalt, med tanke på den lange nedbetalingstiden som er på boliglånet.

Refinansiering med forbrukslån er en mulighet for deg som ikke kan stille med sikkerhet. Du tar da opp et forbrukslån hvor formålet med lånet er å refinansiere. Dette er det viktig å opplyse om når du søker om lån. Søknaden behandler nemlig ulikt når det er snakk om å refinansiere, siden du ikke øker din gjeldsgrad. Forbrukslån har høyere renter enn hva lån med sikkerhet har, samtidig er nedbetalingstiden kortere. Så ved mindre lånebeløp kan refinansiering med forbrukslån være et bedre alternativ enn å refinansiere med boliglån.

Lånebeløp for refinansiering

Når du søker om refinansiering kan du i hovedsak ikke låne mer enn det du trenger til å betale ut kravene. Søker du om forbrukslån til refinansiering kan du låne mellom 5 000 og 600 000 kroner, avhengig av hvem du søker om lån hos. Banken vil heller ikke betale ut pengene til deg, men betaler ut kravene for deg. Dette sørger for at lånet går uavkortet til refinansiering, og du unngår nye økonomiske utfordringer. Som et ledd i refinansieringen kan du også oppleve å få kredittkort avsluttet.

Krav ved refinansiering

Som med alle andre typer lån stilles det også krav til låntaker av refinansieringslån. Dette er krav du må møte for å kunne få innvilget et nytt lån. Samtidig stilles det også krav til tilbyder av refinansiering som skal ivareta låntakers økonomiske sikkerhet.

Krav til låntaker

For å få innvilget søknad om refinansiering må du møte et sett med krav. Disse går i hovedsak ut på alder, inntekt og bosted. Din betalingshistorikk og kredittscore blir også vurdert.

  • Alder: Minst 18 år gammel, men tilbyder kan ha noe høyere aldersgrense
  • Inntekt: Må ha en årlig inntekt som møter tilbyders inntektskrav
  • Bosted: Må være bosatt i Norge, og ha bodd i landet de tre siste årene
  • Historikk: Kan i hovedsak ikke ha noen betalingsanmerkninger eller inkassosaker

Du kan heller ikke låne mer enn fem ganger din årlige inntekt. Men, siden du ved refinansiering ikke tar opp mer gjeld vil tilbyder kunne se bort ifra dette kravet.

Krav til lånetilbyder

Det stilles ikke bare krav til låntaker. Banker og andre finansielle institusjoner har en rekke krav fra Finanstilsynet som de må følge. Og det er ekstra strengt når det kommer til refinansiering.

  • Bankene kan i hovedsak ikke innvilge mer lån enn det du trenger for å refinansiere eksisterende smålån og kreditter.
  • Deres lånetilbud må gi bedre vilkår og betingelser enn hva du har i dag
  • Lånet kan ikke bli dyrere enn den løsningen du har i dag
  • Nedbetalingstiden skal i hovedsak ikke blir lengre med mindre kostnadene blir lavere
  • Bankene skal ta hensyn til livsopphold

Fordeler med refinansiering

Selv om du har god kontroll over økonomien med nedbetaling av flere lån og kreditter kan refinansiering være det beste valget. Du får for det første mye bedre oversikt over hva du betaler hver måned, og vil da se at lånet nedbetales raskere. Kostnadene knyttet til gjelden vil bli lavere, siden du bare betaler renter og gebyrer til en aktør. Siden du betaler mindre i renter vil også mer gå til avdrag, som kan gi en kortere nedbetalingstid i tillegg til lavere totale kostnader.

Bankene kan heller ikke innvilge søknad om refinansiering om de ikke kan tilby en bedre avtale enn det du har i dag. Det er helt uforpliktende å søke, og du må ikke takke ja til noen tilbud.

Sammenligne lånetilbud

Før du søker kan du sjekke med en lånekalkulator hvor mye lånet vil koste, avhengig av renter. Denne kan du bruke som en pekepinne når du søker om lån til refinansiering, for å avgjøre hvor lang nedbetalingstid du kan ha. Og når du søker, søk hos flere enn en tilbyder. Dette øker sjansene dine for å få innvilget lånet, og gir deg mulighet til å sammenligne tilbudene.

Uansett om du refinansierer med eller uten sikkerhet er det viktig å sammenligne. Se på totale kostnader, renter og gebyrer. Hvilket tilbud er det rimeligste, og kan du betjene det lånet over tid? Det er også fint å sammenligne nytt lånetilbud med hva du har i dag, så ser du hvor mye du kan spare.