Refinansiering av boliglånet til oppussing

Det er helt vanlig å refinansiere forbrukslån i boliglån etter oppussing. Å bake forbrukslånet inn i boliglånet, gir forbrukeren større økonomisk romslighet i måneden. Det vil lønne seg i de aller fleste tilfeller og er anbefalt av økonomiske rådgivere. Hvis du vurderer dette, finner du informasjon her.

Øke boliglån

Rør som må skiftes ut på badet, et kjøkken som er utgått på dato eller et ekstra tilbygg. Det er mange grunner til å oppgradere boligen. Skal du pusse opp, utvide eller foreta andre type oppgraderinger hjemme, og du kan dokumentere at oppgraderingen fører til verdiøkning av boligen, vil banken kunne gi deg muligheten til å øke boliglånet. Dette er ikke en refinansiering, da det i større grad dreier seg om å øke allerede eksisterende lån. Å først søke allerede eksisterende bank om opplåning anbefales. Det er derimot ikke alltid en selvfølge at man som søker får dette.

Vurdering på lik linje med førstegangslånere

Dersom du refinansierer eller øker boliglånet vil lånet øke og banken har fortsatt pant i eiendommen som sikkerhet. Derfor vurderes man på lik linje som førstegangslånere. Bankene er lovpålagt å ikke låne ut mer enn 85 % av boligens verdi, og du må ved hjelp av dine inntekter og utgifter dokumentere belåningsgrad. Dette kommer du ikke unna.

Når det gjelder økning av boliglån, kan banken stanse dine oppussingsdrømmer dersom du ikke klarer å vise til god nok belåningsgrad. Dersom oppussingen fører til en oppgradering som gir boligen større verdi, er sannsynligheten for å få innvilget opplåning høyere. Boligen vil kunne selges for en høyere sum dersom den en gang skal legges ut for salg.

Ingen selvfølge å få refinansiert forbrukslån

Når det gjelder refinansiering av forbrukslån, kan bankene på den andre siden gi avslag på søknad om allerede eksisterende lån. Også i tilfeller der boligens verdi har økt. Det er derfor viktig å planlegge alle aspekter når man bestemmer seg for å ta opp forbrukslån for å pusse opp. Ta risikoen for avslag i betraktning når du søker om muligheten for refinansiering.

Oppgradering av boligens verdi

Vær også sikker på at oppgraderingen av boligen lønner seg verdimessig. Pusser man opp for syns skyld har ikke nødvendigvis dette noen innvirkning på boligens verdi. Gjelder oppussingsplanene våtrom eller kjøkken, er muligheten for verdiøkning større. Det samme gjelder oppgraderingsplaner som øker boligens kvadratmeter. Konkrete eksempler på dette er ulike former for tilbygg i tilknytning til vegg eller arker i tilknytning til tak.

Refinansiering lønner seg

Skulle du derimot være så heldig å få en godkjent søknad om refinansiering av banken, vil dette i stor grad lønne seg. Forbrukslånet er dyrere enn et boliglån og du bør først som sist sørge for å bake det inn i boliglånet hvis du kan. Årsaken til at forbrukslånet er dyrere, er at rentekostnadene tilknyttet lånet er høyere. Når bankene og andre finansinstitusjoner gir ut forbrukslån, kan de ikke ta sikkerhet i noe håndfast. De høye renteutgiftene tar derfor høyde for at noen av låntagerne ikke klarer å innfri lånet. Slike lån kalles lån uten sikkerhet og er det mest vanlige lånet når det kommer til forbrukslån.

Å få innvilget refinansiering av lån med sikkerhet

Dette er ikke tilfelle ved boliglån. Der kan bankene ta sikkerhet i bolig og legge den ut på tvangssalg ved utelatt betaling. Rentekostnadene blir lavere, da sikkerheten gir bankene en større helgardering mot uteblitt betaling. Du kan derfor spare opp til flere tusenlapper månedlig ved å refinansiere dyr forbruksgjeld.

Boliglånet kalles lån med sikkerhet og er det beste lånet man kan få. Refinansiering er både lønnsomt og bra. Men dessverre fører også lån med sikkerhet med seg større utfordringer tilknyttet det å faktisk få innvilget lånet. Reglene er strengere for den som vil låne med sikkerhet, også når det gjelder eksisterende bankkunder. Lån med sikkerhet er det beste lånet, men også det vanskeligste lånet å få.

Verdivurdering, en del av søknaden

Å vurdere boligens verdi på nytt er ofte en del av søknadsprosessen. Dette gjelder først og fremst søkere som ikke er nyinnflyttet. Har du nylig kjøpt boligen, og kan basere deg på beløpet boligen ble solgt for i nær fortid, kan den samme verdien brukes i søknaden.

Noen eiendomsmeglere tilbyr denne form for vurdering gratis. Har man først fått denne type vurdering, kan også dette vurderes på nytt med jevne mellomrom basert på salg av lignende boliger i nærområdet. Dersom du først har fått eiendomsmegler til å sette ny pris på boligen, kan den vurderes overfladisk flere ganger i etterkant før ny fysisk verdivurdering må til. Noen banker opererer med systemer som gir automatiske beskjeder om verdivurderinger basert på andre salg i nærmiljøet.

Verdivurderingen er uansett noe man som søker ikke kommer bort fra, og den er med å påvirke om du får innvilget det lånet du søker om, eller eventuelt et lavere lån enn ønsket. Boligens verdi er nemlig med på å bestemme belåningsgrad.

Samle fordyrende smålån i form av refinansiering

Et svært vanlig problem som angår flere av de som pusser opp, er at ikke alt går etter planen. Det kan være skjulte feil og mangler i boligen som kommer til syne, og som igjen gjør at prosessen både blir mer tidkrevende og dyrere. Av og til går også ting i stykker og man må fikse noe umiddelbart.

Dersom oppussingsplanene har blitt litt dyrere enn planlagt, og uforutsette utgifter har oppstått, vil noen havne i en situasjon der man har tatt opp flere smålån og kreditter. Løpende kostnader man ikke kan overse dukker nemlig opp med jevne mellomrom.

Dette er en uheldig situasjon å havne i, da den rammer privatøkonomien hardt. Alle de ulike lånene medfører dyre rentekostnader hver for seg, og dette vil samle seg opp hver måned. Et godt tips er å forsøke å samle alle smålån og kreditter i et større lån. På denne måten kan du spare tusenlapper. Samler du alle smålån i et større lån, øker du også sannsynligheten for at du vil få refinansiert dette lånet i boliglånet på sikt. Ofte vil banken at du skal gjøre en innsats for å få orden på økonomiske forhold på andre måter før de innvilger refinansiering av boliglån.

Lag budsjett og ta kloke valg

Det finnes mange ulike grunner til at folk søker om refinansiering. Noen vil oppgradere, andre vil reparere det som er ødelagt. Uansett handler refinansiering i boliglån ofte om en generell verdiøkning av boligen. Det i seg selv vil føre til en mer hensiktsmessig økonomisk situasjon.
Som allerede skrevet, står du på bar bakke når du søker. Du vil vurderes på lik linje med de som søker om lån for første gang. Har du havnet i en situasjon der forbrukslån og kreditter finansierer oppussingsdrømmer, kan det være lurt å benytte muligheten til å undersøke økonomiske forhold litt nærmere.

Detaljert budsjett

Lag budsjett på detaljnivå og se om du klarer å stramme inn pengebruken litt mer. Sørg for en god og oversiktlig planlegging av månedlige utgifter heretter. Refinansier det du kan av forbrukslån for å leve godt hver måned. Dersom refinansiering i boliglån er den rette veien å gå, så sørg for at dette skjer.

Refinansiering kan for mange være veien til en bedre økonomi, men det kan også bli en hvilepute hvis man gjør det for ofte. Sørg derfor for at dette ikke skjer gjentatte ganger.